Kredi Türleri ve Etkin Kaynak Kullanımı

Ticari kredi türlerinin neler olduğu, şirketinizin ticari döngüsüne paralel olarak hangi tür kredilerin kullanılmasının daha uygun olacağı, kullanılan kredilerden sağlanan kaynakların ne şekilde harcanması gerektiği konularında finansal yönetim alanında yöneticilere tecrübe kazandırılmaktadır.

egitim3