Finansal Analiz Raporu

Finansal analiz raporlarında firmanızın kuruluşundan bu yana kazandığı tecrübelerin, yapılanmasındaki değişikliklerin, banka kredi risk durumunun ve çek ödeme performansının yakından incelemesi yapılmaktadır. Bununla beraber bilanço ve gelir tablosu kalemlerinin son üç mali döneminin karşılaştırmalı olarak incelenmesi, oran (rasyo) analizlerinin yapılması ile karşılaştırmalı bilançoların ve gelir tablolarının olumlu sonuçlanacak bir analize uygun hale getirilmesi sağlanmaktadır.

finansal analiz raporu3