Banka İlişkileri, Mevduat ve Kredi Yönetimi

Bu kapsamda firmanın faaliyet konusu ve sektörüne uygun banka, banka şubesi ve doğru banka personeli ile ilişki kurmasının sağlanması önceliklidir. Ardından, varsa mevcut mevduatların doğru şekilde değerlendirilmesi için, kaynakların etkin kullanılıp kullanılmadığı ölçümlenmektedir. Mevcut nakit ve gayri-nakit risklerin fiyat ve geri ödeme vadeleri ile ilgili değerlendirmeleri ve gerektiği durumlarda düzeltmeleri yapılmaktadır. Ayrıca firmaların işletme finansmanı, gayrimenkul, ticari taşıt, iş makinesi alımları, yatırım ve benzeri harcamaları için doğru şekilde kaynak bulmaları için gerekli çalışmalar da şirketimizce yapılmaktadır.

banka iliskileri